Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Bankyň tarifleri

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş Banky boýunça

amala aşyrýan hyzmatlaryna alynýan ýygymlarynyň adaty

Dowamy...

Soraga jogap

  • Şahsy adamlar üçin daşary ýurt walýuta hasaby açmagyň tertibi

  • Şahsy we edara görnüşindäki taraplary karzlaşdyrmagyň tertibi

  • Millikart plastik kartlaryny hyzmat etmegiň tertibi we şertleri

  • Dowamy...

Bölümler