Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmen Döwlet daşary ykdysady banky Türkmenistanyň kommersiýa banklarynyň arasynda Türkmenistanyň nagt daşary walýutasy bilen işleýän iň uly operatorydyr.

Türkmendaşaryykdysadybanky müşderilerine bank opersiýalaryny geçirmek üçin giň spektr hyzmatlary hödürleýär:

  • Daşary ýurt walýutasyny nagt däl daşary ýurt walýutasyna satyn alyp/satmak
  • Nagt daşary ýurt walýutasyny getirmek/eltip bermek
  • Könelen we dolanmadan çykan nagt daşary ýurt walýutasyny kabul edip ugratmak
  • Nagt daşary ýurt walýutasyny inkasso kabul etmek

Operasiýalar Türkmenistanyň hereket edýän kanunlary, bankyň şertlerine we tariflaryna laýyklykda, daşary ýurt walýutalarda geçirilýär.