Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Gurnalan edaranyň ady

Gurnalan ýeriniň salgysy

*Bellik

 1.  

"TDDYIB-ky"

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Iş wagty

 1.  

"TDDYIB-ky"

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Gije-gündiz

 1.  

"Bank-24" binasy

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

 1.  

"Bank-24" binasy

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

 1.  

"Bank-24" binasy

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

 1.  

"Bank-24" binasy

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

 1.  

TDDYIB-yň "Şirin nygmatlary" konditer önümleri üçin niýetlenen söwda merkezi

Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly

Gije-gündiz

 1.  

"Laçyn" myhmanhanasy

Aşgabat  şäheri, Bitarap Türkmenistan-şaýoly, № 589

Gije-gündiz

 1.  

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna 15 ýyl Söwda merkezi

Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi №41

Iş wagty

 1.  

"Bank-24" binasy

Aşgabat şäheri, Asudalyk köçesi, №22

Gije-gündiz

 1.  

"Bank-24" binasy

Aşgabat şäheri, Asudalyk köçesi, №22

Gije-gündiz

 1.  

"Berkarar" söwda merkezi

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Iş wagty

 1.  

"Ýyldyz" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk köçesi 2002/5, №17

Gije-gündiz

 1.  

Türgenler şäherçesi TDDYIB-nyň «Aziýada» şahamçasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

 1.  

Türgenler şäherçesi TDDYIB-nyň «Aziýada» şahamçasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheri, "Rysgal" bank binasy

Aşgabat şäheri, "Rysgal" bank binasy

Iş wagty

 1.  

"Bank-24" binasy

10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

 1.  

Türkmenabat şäheriniň aeroporty

Türkmenabat şäheriniň aeroporty

Gije-gündiz

 1.  

Mary şäheriniň aeroporty

Mary şäheriniň aeroporty

Gije-gündiz

 1.  

"DEIK Türkmentelekomyň" tehniki binasy

Aşgabat şäheri, Seýidi köçesi, №10а

Iş wagty

 1.  

"Aşgabat" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri

Iş wagty

 1.  

"MTS" ÝGPJ telefon öüjikli aragatnaşyk kärhanasynyň baş binasy

Aşgabat şäheri, A.Nyýazow köçesi, №85

Iş wagty

 1.  

Daşoguz şäheriniň aeroporty

Daşoguz şäheriniň aeroporty

Gije-gündiz

 1.  

"Grand" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri

Gije-gündiz

 1.  

TDDYIB-ky (testowyý)

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Iş wagty

 1.  

"Altyn Asyr" ÝGPJ telefon öüjikli aragatnaşyk kärhanasynyň nokady

Aşgabat şäheri, Howdan mkrn., Atamyrat Nyýazow köçesi, №104

Iş wagty

 1.  

"Altyn Asyr" söwda merkezi

Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, №77

Gije-gündiz

 1.  

"Altyn Asyr" ÝGPJ telefon öüjikli aragatnaşyk kärhanasynyň nokady

Aşgabat şäheri, 30-nji mkrn., Magtymguly-şaýoly, №144

Iş wagty

 1.  

"Oguzkent" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri

Gije-gündiz

 1.  

"Arçabil" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly

Gije-gündiz

 1.  

"Olimpiýa" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri

Gije-gündiz

 1.  

"Sport "myhmanhanasy

Aşgabat şäheri

Gije-gündiz

 1.  

"Nusaý" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň "Aşgabadyň ýalkymy" Söwda merkezi

Aşgabat şäheriniň "Aşgabadyň ýalkymy" Söwda merkezi

Iş wagty

 1.  

Aşgabat şäheriniň "Halkara okuw ylym merkezi"

Aşgabat şäheriniň "Halkara okuw ylym merkezi"

Iş wagty

 1.  

Aşgabat şäheriniň Söwda senagat edarasy

Aşgabat şäheriniň Söwda senagat edarasy

Iş wagty

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň ýerleşýän binasynda

Gije-gündiz

 1.  

«Hazyna» myhmanhanasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

 1.  

TDDYB-nyň ş. Türkmenbaşy şahamçasynyň edara binasy

Türkmenbaşy ş.
k. Bahry Hazar 17

Iş wagty

 1.  

"Hazar" myhmanhanasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

 1.  

TDDYB-nyň ş. Türkmenbaşy şahamçasynyň edara binasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

 1.  

«Awaza» söwda merkezi

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Iş wagty

 1.  

TDDYB-nyň ş. Türkmenbaşy şahamçasynyň edara binasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Iş wagty

 1.  

TDDY iş Banky Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasy

Deňiz we derýa port ministrligi

 

Iş wagty

 1.  

TDDY iş Banky Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasy

Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Iş wagty

 1.  

TDDY iş Banky Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasy

Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Iş wagty

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

 

Kiçi türgenleşik merkezinde (sport şäherçesi)

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

 

Başa-baş söweş sungaty (spor toplumy)

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

 

Başa-baş söweş sungaty (spor toplumy)

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Suw toplumy binasy (sport şäherçesi)

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Türgenler şäherçesi - goşmaça şäherçe

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Türgenler şäherçesi - goşmaça şäherçe

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Türgenler şäherçesi Baş  naharhana

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Türgenler şäherçesi Baş  naharhana

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Türgenler şäherçesi garşy alyş merkezi

Gije-gündiz

 1.  

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Türgenler şäherçesi garşy alyş merkezi

Gije-gündiz