Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

  1. Döwlet kärhanasyna:

1

Ýüz tutma haty

2

Türkmenistanyň Edaralaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme kopiýasy

3

Düzgünnamanyň göçürmesi

 

  1. Hojalyk jemgyýetine we hususy kärhanasyna:

1

Ýüz tutma haty

2

Döwlet hasaba alyş şahadatnamanyň göçürmesi

3

Türkmenistanyň Edaralaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme kopiýasy

4

Şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürmesi

5

Düzgünnamanyň göçürmesi

6

Terminal goýuljak ýeriň (dükan, restoran, ammar we ş.m.) hakyky ýerleşýän ýeriniň kärendä berilendigi baradaky şertnamanyň nusgasy

 

  1. Edara görnüşli tarapy döretmeýän telekeçilere:

1

Ýüz tutma haty

2

Patentiň nusgasy

3

Pasportyň nusgasy

4

Döwlet hasaba alyş şahadatnamanyň nusgasy

5

Şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürmesi

6

Terminal goýuljak ýeriň (dükan, restoran, ammar we ş.m.) hakyky ýerleşýän ýeriniň kärendä berilendigi baradaky şertnamanyň nusgasy